Ndërmjetësimi

Situatat e konflikteve shpesh lindin në jetën e përditshme, në familje (veçanërisht në rastet e divorceve, ndarjeve ose çështjet e fëmijëve), mosmarrëveshje trashëgimie, marrëdhënie biznesi, negociata, mosmarrëveshje në punë dhe në shkollë, me miqtë ose në lagje. Pikëpamje të ndryshme përplasen me njëra-tjetrën, janë të papajtueshme - ose të paktën ashtu duken. Konflikte të tilla shpesh zgjidhen nga personat e përfshirë. Por, ka konflikte në të cilat nuk mund të përparosh pa mbështetje. Konflikti kushton kohë, nerva dhe para dhe nganjëherë palët luftojnë me njëri-tjetrin deri në gjykatë.

Proceset gjyqësore janë të shtrenjta, kërkojnë shumë kohë dhe përfshijnë një shkallë të caktuar rreziku. Edhe ne rastin e një përfundimi pozitiv, ato jo gjithmonë çojnë në një rezultat të kënaqshëm. Si një procedurë jashtëgjyqësore, ndërmjetësimi është një alternativë ndaj procedurave gjyqësore, e cila idealisht bën të mundur arritjen e një situate fitimprurëse për të gjitha palët e përfshira në një konflikt. Ai u ofron personave të përfshirë, mundësinë për të zgjidhur një konflikt në mënyrë të drejtë, konstruktive dhe me kosto të ulët për të gjithë, pa shkuar menjëherë në gjyq. Si një palë e tretë neutrale, ne mbështesim palët në gjetjen e një zgjidhjeje të përbashkët për konfliktin e tyre. Aspektet juridike, ekonomike dhe aspektet e tjera faktike mund të përpunohen në mënyrë profesionale që të arrihet një zgjidhje optimale dhe e qëndrueshme sa më shpejt. Meqenëse njerëzit janë gjithashtu qenie emocionale, komplekse, niveli personal luan po ashtu një rol të rëndësishëm. Ndryshe nga procedurat gjyqësore, ky aspekt mund të përfshihet profesionalisht. Nuk ka të bëjë me fajin dhe pafajësinë, të drejtën ose të gabuarën, të fituarit ose të humburit, por në lidhje me interesat dhe motivet e njerëzve të përfshirë dhe kërkimin e përbashkët për një zgjidhje optimale. Qëllimi është një marrëveshje që shkruhet.

Avantazhet e ndërmjetësimit

 • Palët luajnë një rol aktiv në zgjidhjen e konfliktit të tyre, ata zgjedhin ndërmjetësin dhe vendosin vetë zgjidhjen (ata nuk ia lënë gjykatës rezultatin e konfliktit të tyre);
 • Ndërmjetësimi është më efikas dhe më i lirë sesa procedurat gjyqësore;
 • Mundësia e një procedure jo burokratike dhe fleksible;
 • Marrja në konsideratë e interesave emocionale që do të kalonin pa u vënë re në një proces;
 • Marrëdhëniet midis palëve të përfshira mund të qëndrojnë të njëjta dhe të zhvillohen më tej;
 • Janë të mundshme zgjidhje më krijuese dhe më largpamëse (gjykata, nga ana tjetër, është e lidhur me temën e mosmarrëveshjes dhe zgjidhjet e parashikuara në ligj);
 • Rrezik i ulët pasi ndërmjetësimi mund të përfundojë në çdo kohë. Në rast të një dështimi, palët kanë ende të hapur opsionin e procedurave ligjore;
 • Në ndërmjetësim, zakonisht palët bien dakord të respektojnë konfidencialitetin, ndërsa procedurat gjyqësore (jashtë ligjit të familjes) janë publike.

Situatat e konfliktit

Ndërmjetësimi është i përshtatshëm për çdo lloj mosmarrëveshjeje, veçanërisht:

 • Çështjet familjare, divorci, ndarja, çështjet e fëmijëve, mosmarrëveshjet për vizitat, partneriteti
 • Planifikimi i pasurisë të trashëgimisë dhe ndarja e trashëgimisë
 • Negocimi i kontratave
 • Kërkesat për para
 • Marrëdhëniet e biznesit
 • Konfliktet e brendshme të ndërmarrjeve
 • Konfliktet ligjore në shoqëritë tregtare
 • Zgjidhjet e trashëgimisë për kompanitë
 • Komunitetet e zyrave (zyrat e mjekëve, zyrat ligjore)
 • Qiramarrës / Qiradhënës
 • Shoqëritë e kondominiumit
 • Konfliktet e fqinjësisë
 • Në një mjedis ndërkulturor
 • Hapësira publike (ndërtesat, mjedisi)
 • Ofron kompensim të viktimave